Mød personalet

Vores dygtige team står klar til at hjælpe dig. Vores kerneopgave er dig og dit helbred.
Hos Budolfi Privathospital får du et trygt behandlingsforløb og du bliver altid mødt med et smil. 

Personalet på Budolfi Privathospital

På Budolfi Privat Hospital ser vi vores personales faglighed og trivsel, som kernen i det der skal sikre den
kompetente, nære og trygge patientoplevelse.

I vores højt specialiserede team holder alle sig konstant opdaterede på den seneste forskning og viden,
for at kunne give patienterne den absolut højeste kvalitet i behandlingsforløbet.

Vi passer godt på vores personale! Vi tror nemlig, at et fagligt overskud, dygtighed og glæde i arbejdet,
sikrer at vores patienter altid mødes af et kompetent personale, med et smil der smitter.


Jacob Madsen

CEO / Adm. Direktør

Jacob er uddannet fra Aarhus Universitet i 2004 og uddannet speciallæge i anæstesiologi i 2013. Jacob har fra 2017 til primo 2023 varetaget funktionen som specialeansvarlig overlæge på Aalborg Universitetshospital for neuroanæstesiologien med ansvar for anæstesi og intensiv terapi inden for dette subspeciale. Han er ligeledes beskæftiget i det præhospital område med funktion på akut lægebilen i Aalborg samt varetager funktion som AMK-læge i Region Nordjylland. Han er i 2016 uddannet i tværfaglig indsatsledelse og er tilknyttet det nationale uddannelse som instruktør. I 2016-2022 var Jacob formand og bestyrelsesmedlem for Neuroanæstesi- og intensivudvalget under Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, DASAIM. Jacob har stor erfaring med ledelse bl.a. fra Forsvaret, Region Nordjyllands ledelsesprogram samt i praksis som leder for regionens intensive pandemiafsnit på AAUH under COVID-19 og som specialeansvarlig overlæge.  

Morten Zebitz Steiness

CMO / Lægefaglig direktør

Morten er uddannet fra Aarhus universitet i 2002 og uddannet speciallæge i neurokirurgi i 2009. Han har har fungeret som overlæge ved Neurokirurgisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital fra 2010 samt været specialeansvarlig overlæge med ansvar for rygbehandling på Neurokirurgisk afdeling. Morten har udført mere end 4000 rygoperationer og er en af Danmarks mest erfarne Neurokirurger indenfor rygkirurgi. Derudover er Morten førende indenfor skånsom behandling af diskusprolaps ved kikkertoperation. Morten fungerer endvidere som fordragsholder og kirurgisk underviser med fokus på minimal invasiv rygkirurgi i hele Europa. Morten er i dag internationalt fakultetsmedlem i både Joimax og ESPINEA (akkrediteret af Royal College of Surgeons in Edinburgh).

Kristian Bruun Petersen

Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme.
Kristian Bruun Petersen er uddannet fra Aarhus Universitetshospital, og uddannet speciallæge i øre-, næse- og halskirurgi.
Kristian er overlæge i næse- og bihulekirurgi på Aarhus Universitets Hospital. Kristian har ansvaret for behandling af kroniske næse- og bihulerelaterede sygdomme – både den almene del, den højtspecialiseret funktionelle del samt kosmetisk næsekirurgi.  Kristian sidder i og koordinerer det næse-og bihulekirurgiske bidrag i Allergicenter AUH, der varetager behandling af komplekse tilfælde af kronisk næse- og bihulebetændelse i Vestdanmark og han er bestyrelsesmedlem i Dansk Rhinologisk Selskab.
Kristian er førsteforfatter og vejleder på flere artikler publiceret i internationale tidsskrifter omhandlende blandt andet sino-nasal cancer, kirurgisk behandling af næseblødning og søvnmedicin.
 

Peter Heide Pedersen

Ph.d. i rygkirurgi og ortopædkirurgisk læge

Peter er uddannet fra Aarhus Universitet i 2004 og uddannet speciallæge i ortopædkirurgi i 2012. Ph.d. grad er opnået i 2020. Fra maj 2020 til august 2022 var Peter  overlæge på Aalborg Universitetshospital. Fra maj 2021 har han endvidere været ansat ved Aalborg Universitet som klinisk lektor. Peter har 10 års erfaring som speciallæge, og som overlæge i sektor for ryg- og bækkenkirurgi på Aalborg Universitetshospital. Her har han bl.a. varetaget rygkirurgi på såvel højt specialiseret niveau som på hovedfunktionsniveau. Herunder deformitetskirurgi, tumor og infektionskirurgi, frakturkirurgi og kirurgi for degenerativ ryglidelse. Peter har endvidere stor erfaring inden for desekirurgi (stivgørende kirurgi i ryggen) og har foretaget mere end 750 stivgørende rygoperationer. Peter har derudover et indgående kendskab til behandling med minimal invasiv desekirurgi med perkutan teknik samt stor erfaring med cementstabilisering og opretning af ryghvirvel sammenfald. 

Marlene Kanstrup Jørgensen

Overlæge / Speciallæge i Anæstesiologi

Marlene er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2002 og uddannet speciallæge i Anæstesiologi i 2009. Hun har endvidere en Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling fra Aalborg Universitet 2022.

Marlene har siden 2009 været ansat på Aalborg Universitetshospital og primært været beskæftiget indenfor anæstesi og intensiv terapi til ortopæd- og neurokirurgi samt traumer.

Hun har sideløbende været beskæftiget i det præhospitale område med funktion på Akutlægebil Aalborg i 11 år, uddannet i tværfaglig indsatsledelse og efterfølgende tilknyttet som instruktør.

Marlene har i perioden 2014-2022 fungeret som Uddannelsesansvarlig Overlæge på Anæstesi og Intensiv på Aalborg Universitetshospital og arbejdet som inspektor under Sundhedsstyrelsen.

Frank Mirz

Overlæge i øre-, næse- og halssygsomme samt hovedhalskirurgi

Frank Mirz er uddannet på Aarhus Universitet og har været speciallæge i Øre-næse-halssygdomme siden 2004. Gennem ansættelser i såvel Aalborg, Aarhus og Viborg har han tilegnet sig en bred uddannelse og ikke mindst ekspertviden indenfor specialet. Frank er nu overlæge på Regionshospitalet Gødstrup med særlig ekspertise i ørekirurgi og hoved-hals-kirurgi på Regionsfunktions- og hovedfunktionsniveau. Ud over at have funktion som uddannelsesansvarlig overlæge, er han aktiv som censor og inspektor i Øre-næse-hals specialet. Han er førsteforfatter i en lang række videnskabelige artikler og har udgivet flere bøger og bogkapitler.

Hans Værum Gram Novrup

Neurokirurg / Rygkirurg

Hans er uddannet læge fra Syddansk universitet i 2014 og speciallæge i neurokirurgi i 2022. Aktuelt er Hans ansat på Aalborg Universitetshospital.

Hans interesserer sig for minimalt invasiv behandling af forskellige rygsygdomme, og har lavet mere end 1000 rygoperationer. Han har gennem 5 års ansættelse ved Neurokirurgisk Afdeling i Aalborg haft et meget tæt samarbejde med Morten Zebitz Steiness – der har været primær vejleder/mentor i den rygkirurgiske uddannelse af Hans. Derudover er Hans førsteforfatter på flere artikler publiceret i internationale tidsskrifter.

Rune Tendal Paulsen

Ph.d. i rygkirurgi og ortopædkirurgisk læge

Rune er uddannet læge fra Syddansk Universitet i 2015 og har en Ph.D i rygkirurgi fra Rygcenter Syddanmark.  

Sideløbende med sin ortopædkirurgiske speciallægeuddannelse har Rune specialiseret sig i minimal invasiv smertebehandling af facetleddene (RF-ablation), og er en af Danmarks mest erfarne kirurger på området.
Rune er forsat aktiv indenfor rygkirurgisk forskning og er forfatter på flere videnskabelige artikler publiceret i anerkendte internationale tidsskrifter.

 

Martin Melbye

Ryg-fysioterapeut

Martin Melbye er uddannet fysioterapeut med autorisation fra sundhedsstyrelsen i januar 1999. Martin besidder det højst opnåelige kompetence niveau indenfor McKenzie-metoden. Derudover underviser Martin på efteruddannelseskurser for fysioterapeuter i både Danmark og Frankrig.
Martin har gennem de sidste 24 år dedikeret sit arbejde som fysioterapeut til udelukkende at arbejde med patienter med ryglidelser. 
Martin Melbye har med sin store erfaring bidraget til sundhedstyrelsen udarbejdelse af kliniske retningslinjer for behandling af diskusprolaps.

Jakob Stegger

Indehaver og ejerleder af Budolfi Privathospital og speciallæge i Anæstesiologi

Jakob er uddannet læge fra Aarhus universitet i 2003 og uddannet speciallæge i Anæstesiologi. Jakob har endvidere en Ph.D. i kardiologi fra Aarhus universitet. Jakob har mere end 15 års erfaring med specialet anæstesi og smertebehandling.

Mads S. Christensen

Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme

Mads er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2014 og som speciallæge i øre-, næse- og hals sygdomme og hoved-halskirurgi fra Aalborg Universitet i 2020.

Marie Louise Møller

Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme

Lasse Berg Hansen

Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme

Lasse er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2011 og som speciallæge i øre-, næse- og hals sygdomme og hoved-halskirurgi fra Aalborg Universitet i 2018

Niels Krintel Petersen

Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme

Niels er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2014 og med speciallæge autorisation i øre-, næse- og halssygdomme  i 2021.
Til daglig arbejder Niels som afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital indenfor udredning og behandling af kræftsygdomme i halsen – herunder sygdomme i skjoldsbruskkirtlen og i biskjoldbruskkirtlerne.

Patrick Møller

Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme

Jannik Bertelsen

Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme, Ph.D

Karoline Feekings

Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme

Mathias Lyngbye Kærsgaard

Læge
Jens Lykkegaard Olesen

Speciallæge i reumatologi

Jens er uddannet fra Københavns Universitet i 2001 og uddannet speciallæge i reumatologi og intern medicin siden 2012. Forskningsmæssigt har han erhvervet Ph.d. graden i 2006. Siden 2018 har han været professor ved Klinisk Institut, Aalborg Universitets Hospital med fokus på forskning af overbelastningsskader i sene og bindevæv. Han har udgivet ca. 100 videnskabelige artikler omhandlende emnet.Jens har været overlæge på Reumatologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital fra 2012 til 2013 og på Idrætsmedicinsk Afdeling, Bispebjerg hospital fra 2013 til 2018. Han har siden 2015 været ejer og drevet speciallægepraksis i reumatologi ”ReumaNord” i Aalborg. Siden2021 har Jens været læge for AaB samt for kvindelandsholdet i fodbold siden 2019.Jens har stor klinisk erfaring med at undersøge og behandle gigtsygdomme herunder idræts og overbelastningsskader. Han besidder høj professionel ekspertise i diagnostiske og behandlingsvejledende ultralydsundersøgelser af muskler, led, sener og knogler.
Peter Bisgaard

Michael Skjelbo Nielsen

Speciallæge i kardiologi

Michael er uddannet læge fra Odense Universitet i 2006. Ph.d. grad er opnået  indenfor kardiologi i 2013 og speciallægeanerkendelse i kardiologi i 2018.

Michael har i perioden 2008-2020 været ansat på kardiologisk afdeling, Aalborg  Universitetshospital, kun afbrudt af forsknings og uddannelsesophold. Han har været vejleder for flere ph.d. studerende og er forfatter til en række videnskabelige artikler.

Siden 2020 har han været praktiserende speciallæge i egen speciallægeklinik. Michael foretager dagligt udredning og behandling af en lang række hjertesygdomme, herunder hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvigt, hjerteklapsygdomme samt åreforkalkningssygdom.

Maria Attermann Bruhn

Cand. Merc. Jur / Erhvervsjurist & Markedsføring

Maria er uddannet Erhvervsjurist i 2008 fra Handelshøjskolen, Århus Universitet. Maria varetager alle vores juriske opgaver samt Markedsføring og HR opgaver.

Sisse Hyldig Andersen

Cand. Merc. Aud. / Økonomiansvarlig

Sisse er uddannet revisor hos Redmark og har taget en HD i regnskab. Sisse er uddannet cand.merc.aud. fra Aalborg Universitet i 2016. 


Camilla Nielsen

Økonomiassistent

Camilla er uddannet Financial Controller i 2021 på UCN i Aalborg. 

Merete Bechmann Jespersen

Centerleder Billeddiagnostik / Radiograf

Merete Bechmann Jespersen er uddannet radiograf med autorisation fra Sundhedsstyrelsen i 1999.

Anna-Louise Kanstrup Vinther

Radiograf

Anna-Louise er uddannet radiograf i Aalborg i 2003. Anna-Louise har været ansat på Aalborg Universitetshospital og har en bred erfaring indenfor radiologi. Siden 2009 har Anna-Louise været MR Radiograf. Hun er endvidere uddannet beskrivende Radiograf på Syddansk Universitet i 2015, med speciale i det perifere og aksiale skelet.

Søren Kvist Hald

Radiograf


Anders Juul Pedersen

Radiograf


Geert Willander

Ansvarshavende Radiolog

Marcin Szeremet

Radiolog

Dimitar Zhelev

Radiolog

Yousef Yavarian

Radiolog

Ditte Lykke Christiansen

Centerleder / Sekretær for øre-, næse- og halscenter

Ditte er uddannet lægesekretær i 2014 på Regionssygehuset Nordjylland  Frederikshavn/Hjørring. Ditte har en meget bred erfarring fra bl.a. anæstesi og intensiv samt psykiatrisk afdeling. Ditte varetager de administrative opgaver i vores øre-, næse- og halscenter.


Rikke Hejndal

Lægesekretær i Rygcenter

Rikke er uddannet lægesekretær i 1994 på Aalborg Universitetshospital. Rikke har arbejdet på Neurokirurgisk Afdeling fra 1994 til primo 2023 og har en meget bred erfaring indenfor rygområdet. Rikke er endvidere uddannet Sundhedskommunom.

Mette Raahauge

Lægesekretær for Anæstesisøjlen

Mette er uddannet lægesekretær i 2003. Mette har bl.a. i sin karriere været lægesekretær hos en speciallæge i Anæstesi, samt ledende lægesekretær på Anæstesiologisk Afdeling m.fl., på Aalborg Universitetshospital. 

Jane Stokholm

Klinikassistent / Receptionist

Jane er uddannet klinikassistent i 2003, og har fra 2003-2009 arbejdet på en tandlægeklinik. Siden 2009 har Jane været klinikassistent ved Øre-, Næse- og Halslægerne på Budolfi Plads. Når du kontakter Budolfi Privathospital, er det oftest Jane der sidder klar ved telefonen og tager imod dit opkald. Hun er altid klar til at hjælpe dig. Derudover varetager Jane også høreprøver, allergitest samt svimmelhedsundersøgelser.

Anne Bokelund Andersen

Klinikassistent / Receptionist

Anne er uddannet klinikassistent i 1991, og har i flere år arbejdet hos en tandlæge. Anne har også erfaring fra øre-, næse- og halsklinikken på Budolfi Plads samt neurorehabilitering i Brønderslev. Når du kontakter Budolfi Privathospital, er det ofte Anne som sidder klar ved telefonen og tager i mod dit opkald. Hun er altid klar til at hjælpe dig og guide dig på bedste vis.

Jacob Keller Andersen

Speciallæge i Anæstesiologi

Kåre Melchior Hansen

Speciallæge i Anæstesiologi

Rikke Højland

Speciallæge i Anæstesiologi

Trine Hyttel

Speciallæge i Anæstesiologi

Asta Aliuskeviciene

Speciallæge i Anæstesiologi

Peter K. Langhoff

Speciallæge i Anæstesiologi

Marianne Lisberg

Speciallæge i Anæstesiologi

Caroline Bredmose Binderup

Anæstesisygeplejerske

Caroline er uddannet sygeplejerske fra Aalborg Universitetshospital i 2001. I 2009 blev hun færdig som anæstesisygeplejerske, og siden har hun arbejdet på Aalborg Universitetshospital i anæstesien indenfor ortopædkirurgi, plastikkirurgi og øre-, næse- og halskirurgi. Caroline har stor erfaring indenfor traumemodtagelse og ikke mindst med børneanæstesi.


Inger Løgholt Andersen

Anæstesisygeplejerske
Inger er i 1994 uddannet sygeplejerske fra sygeplejeskolen i Aalborg.
Inger har fra 2006 arbejdet som anæstesisygeplejerske. Indtil 2018 på Viborg Sygehus i anæstesien indenfor specialerne ØNH, urologi, gynækologi, karkirurgi, ortopædkirurgi og abdominal kirurgi. Derefter har Inger arbejdet på Aalborg Universitets Hospital i ortopæd-/neurokirurgisk anæstesi. 


Jette Damm

Anæstesisygeplejerske

Nimo Omar Jama

Anæstesisygeplejerske

Maibritt Soloy

Anæstesisygeplejerske

Kirsten Ingemann Jørgensen

Anæstesisygeplejerske

Birgitte Hasselgaard Jensen

Opvågningssygeplejerske

Birgitte er uddannet sygeplejerske i 2003 fra sygeplejeskolen i Silkeborg. Hun har bl.a. været ansat på: Hammel Neurocenter, Aalborg Universitetshospital på neurokirurgisk afsnit. Derudover 14 år på Aalborg Universitetshospital i opvågningen, hvoraf hun har været fast tilknyttet dagkirurgisk afsnit på 06/SDK gennem 7 år. 

Birgitte inspireres af sit daglige arbejde med opvågningspatienten til at udvikle sygeplejen.


Judith Thorskov Jørgensen

Opvågningssygeplejerske

Judith er uddannet sygeplejerske i 2008. Judith har arbejdet 8 år i Akut og Traumecentret Aalborg (Skadestuen). Hun har stor erfaring med akut sygepleje og har i 2012 taget yderligere uddannelse i akut sygepleje. Judith har de sidste 6 et halvt år arbejdet i Opvågning på Aalborg sygehus. De sidste 2 år I opvågning har Judith primært arbejde med ambulante og dagkirurgiske patientforløb. Judith brænder for at skabe trygge, sikre og effektive patientforløb. 


Hanna Kathrine Thomsen

Opvågningssygeplejerske

Connie Krogshave

Opvågningssygeplejerske

Malene Vejby

Opvågningssygeplejerske

Dorthe Kragelund

Opvågningssygeplejerske

Kristine Rask

Opvågningssygeplejerske

Inge-Marie Kristensen

Opvågningssygeplejerske

Anni Fjellerad

Operationssygeplejerske

Anni er uddannet sygeplejerske i 1981. Anni har arbejdet som operationssygeplejerske på Aalborg Universitetshospital siden 1983 og har stor erfaring med ryg- og neurokirurgi. 

Randi Boe Roskær

Operationssygeplejerske

Randi er uddannet sygeplejerske i december 1987. Randi har tidligere arbejdet som sygeplejerske i Norge. Derefter på neurokirurgisk intensiv afdeling og på thoraxkirurgisk sengeafdeling på Aalborg Universitetshiospital. Siden 1999 har Randi arbejdet som operationssygeplejerske indenfor ryg- og neurokirurgi, og de seneste 6-7 år som teamkoordinator.

Ditte Albertsen

Operationssygeplejerske

Helle Brønlund

Operationssygeplejerske

Debra Piemonte Stephens

Operationssygeplejerske

Mette Stær

Operationssygeplejerske

Anne-Mette Østergaard

Operationssygeplejerske

Ninette Bonde Sørensen

Operationssygeplejerske

Anne-Mette B. Christensen

Operationssygeplejerske

Christina Hammer Andreassen

Social- og Sundhedsassistent


Nicklas Arberg

Stud. Med.

Janne Kronborg Vestergaard

Stud.Med.

Niels Høy-Thomsen

Stud. Med.

Caroline Abildgaard

Stud. Med.

Mathilde Nielsen

Stud. Med.

Mette Kaasgaard Sperling

Stud. Med.

Emma Markmann Henneberg

Stud. Med.

Christian Rasgaard Krarup

Stud. Med.

Nina Martinez Nielsen Tulinius

Stud. Med.

Oliver Møller Jensen

Stud. Med.

Nicklas Wittorff Mikkelsen

Stud.Med