KURSUS FOR FYSIOTERAPEUTER OG KIROPRAKTORER – DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF DISKUSPROLAPS I LÆNDEN

Den 6.-8. oktober 2023 holder Budolfi Privathospital kursus for fysioterapeuter og kiropraktorer, om diagnostik og behandling af diskusprolaps med nerverodstryk i lænden. Deltagerne undervises og trænes i at undersøge og diagnosticere patienter med nerverodstryk i lænden. De lærer også at anvende konservative behandlingsstrategier, ligesom de undervises i at vurdere behovet for henvisning til en kirurgisk vurdering. Underviserne er Budolfi Privathospitals neurokirurg, fysioterapeut og anæstesilæge.

Kursets indhold

På dette 3-dages kursus trænes deltagerne i praktisk kliniske undersøgelses- og behandlingsmetoder. De forskellige konservative behandlingsmuligheder bliver gennemgået teoretisk og praktisk, og deltagerne trænes i at planlægge og justere et individuelt genoptræningsforløb for diskusprolapspatienten. Du lærer metoder til smertelindring, relevante øvelser, samt tilrettelæggelse og tilpasning af genoptræningen. Du får praktiske eksempler på at formidle tryghedsskabende information til patienten, med henblik på at forebygge ængstelighed for fysisk aktivitet, samt at motivere patienten til at træne og bevæge sig. Du lærer også om differentialdiagnostik, smertestillende medicin samt om kirurgiske behandlingsmetoder.

På kurset kommer deltagerne selv til at undersøge patienter, for at træne færdigheder og klinisk ræsonnering i praksis. Kurset har i høj grad fokus på den praktiske kliniske håndtering af patienterne, på en måde der fordrer at patienten er aktiv og tryg i forløbet, på en grundig forståelse af teorien, og på at lave en god behandlingsplan med træning og smertelindrende øvelser, den rigtige medicin og et udramatisk samarbejde med kirurgerne.

Målgruppe

Kursets målgruppe er fysioterapeuter og kiropraktorer der arbejder med rygpatienter.

Kurset er relevant for både praktiserende i primærsektoren, samt kommunalt og sygehusansatte.

Tid og sted

Den 6.-8. oktober 2023, på Budolfi Privathospital, Vandmanden 10E, 9200 Aalborg SV.

Undervisere

Martin Melbye, fysioterapeut på Budolfi Privathospitals Rygcenter. Medforfatter til Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske Retningslinier for behandling af lumbal radikulopati.

Morten Zebitz Steiness, overlæge, speciallæge i neurokirurgi. Tidligere specialeansvarlig overlæge i rygkirurgi. Medforfatter til Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske Retningslinier for behandling af lumbal radikulopati.

Marlene Kanstrup Jørgensen, overlæge, speciallæge i anæstesi og master i smertevidenskab og tværfaglig smertehåndtering.

Pris

Pris kr. 4.995,-

Prisen inkluderer kursusmanual, formiddagskaffe, frokost, samt eftermiddagskaffe og the.

Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 50% af kursusafgiften. Ved afbud senere end 2 uger før kursusstart, refunderes kursusafgiften ikke.

Tilmelding

Kurset er afholdt.

Kursets formål

Dette kursus har til formål at udvikle deltagernes kompetencer i forhold til undersøgelsesteknik, klinisk ræsonnering, og tilpasning af behandlingsstrategi ved lumbal diskusprolaps med nerverodstryk. Vi vil arbejde med øvelser, træning, tryghedsskabende information og patientvejledning, som har til formål at reducere patientens smerter, normalisere patientens funktionsniveau, samt at gøre patienten tryg og tålmodig i helingsforløbet.

Læringsmål

Under dette kursus vil deltagerne:

 • Diskutere rygsøjlens aldersforandringer, i relation til udvikling af diskusprolaps med nerverodstryk.
 • Diskutere den naturlige helingsproces ved diskusprolaps med nerverodstryk.
 • Øve klinisk undersøgelsesteknik til identifikation af lumbal radikulopati.
 • Lære at diagnosticere og niveaubestemme nerverodstryk i lænden.
 • Diskutere differentialdiagnostik.
 • Udforme og diskutere strukturerede behandlingsplaner, med henblik på at genetablere patientens normale funktionsevne og reducere smerter.
 • Lære at udvælge relevante øvelser og fysisk aktivitet, tilpasset til nerverodens heling.
 • Lære at planlægge og tilpasse individuelle konservative behandlingsplaner med øvelser og genoptræning, behov for aflastning og sygemelding.
 • Få inspiration og konkrete forslag til at formidle diagnosen og prognosen til patienten, på en tryghedsskabende måde der understøtter patientens aktive deltagelse i behandlings- og genoptræningsforløbet.
 • Blive bekendt med indikationerne for MR-scanning, kirurgisk vurdering, operation og røntgenvejledt nerverodsblokade.
 • Blive bekendt med relevante medicinske behandlingsmuligheder med radikulære bensmerter.

Undervisningsmetoder

Undervisningen veksler mellem teorioplæg, gruppearbejde, praktiske workshops, problemløsning med cases og klinisk arbejde med patienter.

Undervisningsplan

Dag 1

8:30Velkomst og introduktion
Tillykke – du har en diskusprolaps!
Radikulære smerter og diskusprolaps i et degenerativt perspektiv.
Den naturlige helingsproces ved diskusprolaps.
10:00Kaffepause
10:15Klinisk undersøgelsesmetodik og tolkning af kliniske fund
Patientdemonstration
12:45Frokostpause
13:45Praktisk workshop
Neurologisk undersøgelse og niveaubestemmelse af nerverodstryk
Tolkning af kliniske fund
Vurdering af helingens faser
15:45Kaffepause
16:00Problemløsning
Case-opgave
17:30Slut på dag 1

Dag 2

8:30Introduktion til dagens program
Quiz
Differentialdiagnostik
10:00Kaffepause
10:15Behandlingsprincipper ved radikulære bensmerter
Gruppearbejde med patienter
11:45Frokostpause
12:45Gruppearbejde med patienter
Workshop klinisk diagnostik
Behandlingsprincipper radikulære bensmerter
Smertelindrende øvelsesstrategi
15:15Kaffepause
15:30Medicinske behandlingsmuligheder
Praktisk workshop øvelser og manuelle teknikker.
17:30Slut på dag 1

Dag 3

8:30Introduktion til dagens program
Problemløsningsopgave behandlingsstrategi
Dynamiske og neutrale rygøvelser til behandlingen af diskusprolaps
10:00Kaffepause
10:15Øvelser og genoptræningsstrategi
Kirurgiske behandlingsmuligheder, kikkertoperation, mikrokirurgi og røntgenvejledt nerverodsblokade. Hvem skal tilbydes operation, og hvordan foregår indgrebene.
12:15Frokostpause
13:15Funktionel genoptræning
Case m/plan for genoptræning
14:00Gruppearbejde med patienter
Udarbejdelse af behandlingsplaner
15:30Kaffepause
15:30Behandling af tensionssmerter / adhærente nerverødder
Henvisningskriterier for MR-scanning
Indikationer for tværfaglig behandling
17:30Slut på kurset

Del meget gerne dette indlæg!

Facebook
Twitter
LinkedIn